Sosyal Sorumluluklarımız


VİTRİOL SONDAJ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ olarak, sürdürülebilir büyüme ile faaliyet göstermekte olduğumuz alanda, topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeye, aşağıda belirtildiği gibi özen göstermekteyiz.

Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız:

Çalışma yaşı yasaların belirlediği gibi olup, çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade edilmemekte ve desteklenmemektedir. Çalışanlarını hiçbir konuda baskı altında çalıştırmamaktadır. Tüm çalışanlar eşit şartlar altında kendi rızaları ile uygun pozisyonlarda istihdam edilmektedir. VİTRİOL SONDAJ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ, tüm çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için yasal gereklilikleri yerine getirmekte, personelin tüm sağlık ve güvenlik risklerini önlemek için Risk Analizine dayalı gerekli tedbirleri almakta ve eğitim olanakları ile gelişimlerini destekleyip iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaktadır. Çalışanlar fikir, inanç özgürlüğüne sahip olup, kimseye dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, yaş birlik üyeliği gibi konularda ayrımcılık uygulanmamaktadır. Çalışma saatlerini yasaların öngördüğü şekilde düzenlemekte uygulamaktadır. Ücret politikası çalışanlarımızın bilgi ve becerilerine göre değerlendirilmekte ve asgari ücretin altında ödeme yapılmamaktadır. Yönetim, tüm çalışanların Öneri, İstek ve Şikayetlerini ele almakta ve bu konuların, uygulama ve çözüm yollarını, yöneticileri ile birlikte analiz ederek sonuçlandırmaktadır.

Doğaya ve Çevreye Karşı Sorumluluklarımız:

Yürürlükteki çevre mevzuatına uymayı, çevre boyutları ve etki değerlendirmesine dayalı olarak çevre kirliliğini önlemeyi ve kaynağında azaltmayı VİTRİOL SONDAJ SAN. VE TİC. LTD ŞTİ. kalite yönetim sistemi ile sağlamaktadır. Çevre kirlenmesine ve doğanın korunmasına karşı sosyal sorumluluğunu yerine getirmekte ve çalışanlarını bu konuda bilinçlendirmektedir. Her türlü faaliyetimizi, doğabilecek çevresel etkileri, sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Şirketimiz, faaliyetlerinin çevresel etkilerini en az noktaya indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemek ve uygulamak ile yükümlüdür.

Müşterilerimize ve Tedarikçilerimize Karşı Sorumluluklarımız:

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren ve Tedarikçi ilişkilerini, iyileştirme ve değerlendirmelerini şirketimiz politikaları ile yürüten bir anlayışa sahiptir.

Topluma Karşı Sorumluluğumuz:

İnsanlığın yaşadığı problemlerin çözümünde eğitimin çok önemli olduğuna inanan, ülkemizin genç nüfusunun eğitim düzeyinin arttırılması için gönüllü olarak çalışan ve bu alana kaynak ayıran bir şirkettir.

Yasalara Karşı Sorumluluğumuz:

VİTRİOL SONDAJ SAN.TİC.LTD.ŞTİ , Türkiye’nin ve hizmet verdiğimiz tüm kuruluşların gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır ve tüm yasal düzenlemelere karşı sorumluluğunu yerine getirir.

 HEMEN ARA  TEKLİF AL